Стартираме новата 2020-2021 учебна година!

Всяка учебна година начеваме занятията в съботно време на дата, най-близка до 15 септември - началото на учебната година за България! Тази година започваме на 12 септември!

За разлика от предходните учебни години този път започваме с онлайн занятия поради две причини (наред с още други): първо, двете английски училища, в които наемаме класни стаи, не приемат външни училища до края на септември 2020 г.; и второ, използваме онлайн обучението докато окончателно сформираме новите паралелки, особено като отчетем факта, че имаме немалко новозаписани деца, с които провеждаме тестове за входно ниво и определяме паралелките, в които ще бъдат записани.

Занятията се провеждат по график, който следвахме и миналата година: в 9.00 ч. за децата от предучилищните групи, 1 и 2 класове, след това от 12.00 ч. за учениците от 3, 4 и 5 класове и от 15.30 ч. за учениците от по-горните класове; с някои групи ще имаме уроци и в понеделниците и петъците, както работехме и миналата година.

Родителите, които все още се колебаят дали да запишат детето си в българско училище, нека се свържат с нас; все още имаме свободни места за някои паралелки!

Уважаеми родители и ученици!

Добре дошли на страничката на българско училище "Чучулига".

Училището ни начена своята дейност в началото на септември 2016 г. и сега продължаваме да работим с родителите и децата от Кройдън, Кейтъръм и други близки до нас райони в Южен Лондон.

За учебната 2020-2021 г. предлагаме две форми на обучение.

Присъствено обучение: в класните стаи на двете бази на училището ни (вижте подробностите за тях на сайта ни);

Обучение в електронна среда, което бива два вида: синхронно онлайн обучение, при което учителят работи с малки групички деца от един клас чрез платформата Zoom, и асинхронно обучение в електронна среда, при което учители и ученици работят с конкретна обучаваща платформа (например, Moodle) с цел изпълнение на всички заложени от учебния план и учебните програми цели и задачи на обучението.

Обучението се провежда в съответствие с Постановление на МС № 90 от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина.

Българско училище „Чучулига“ е вписано в Списъка на Министерството на образованието и науката (под № 34) и работата му се наблюдава от него; училището получава от МОН и финансова подкрепа за провеждане на своите дейности.

Скъпи деца!

Искаме да ви уверим, че в нашето училище не само ще научите добре българския език, но и ще опознаете историята и природата на България, ще се потопите във великолепното културно наследство на народа ни. Същевременно в школото ни ще срещнете много нови приятели, с които чудесно ще прекарвате времето си!

За училището

Занятията в централен Кройдън се провеждат в сградата на Archbishop Tenison's Church of England High School.

Aдрес: Selborne Rd, Croydon CR0 5JQ

Archbishop Tenison's Church of England High School

Archbishop Tenison's Church of England High School

Занятията в Кейтъръм се провеждат в класните стаи на Начално училище "Хилкрофт" Hillcroft Primary School, адрес: Chaldon Road, Caterham, CR3 5PG

Заниманията по български народни хора и ръченици за учениците, обучаващи се във филиала на "Чучулига" в Кейтъръм, се провеждат в голямата зала на методистката църква в Хърст Грийн, Окстед на адрес 4 Hurstlands, Oxted, RH8 0HG, UK, а заниманията по родинознание, народни традиции и обичаи с учениците в Кройдън се провеждат в една от големите класни стаи след редовните часове.

Методистка църква Хърст Грийн

Приемаме ученици за учебната
2020 / 2021 г.

Обучение

Обучението се провежда съгласно изискванията на министерството на образованието и науката в България, по утвърдените програми по български език и литература, история на България и география на България, от подготвителна група до XII клас.

За учениците, които все още не говорят английски, училището организира часове по английски език, а за тези, които не говорят български, организираме занятия и по български език. Занятия по английски или по български език може да се организират и за възрастни, при което обучението се провежда под формата на частни уроци; за повече подробности вижте по-долу секцията "Извънучилищните дейности на Чучулига"; можете също така да ни пишете или да ни се обадите

Внимание: Както през изминалата учебна 2019-2020 година, така и през настоящата 2020-2021 г. организираме обучение по български език за децата, които не говорят езика, като отделна паралелка на училището, занимаваща се следобед след часовете на децата в английските им училища, или пък на индивидуална основа. За подробности се свържете с нас по телефона или пишете на имейла на училището

Учебни седмици

 • Септември 2020: 12, 19, 26
 • Октомври 2020: 3, 10, 17, 24, 31
 • Ноември 2020: 7, 14, 21, 28
 • Декември 2020: 5, 12
 • Януари 2021: 16, 23, 30

Всичко: 17 учебни седмици

Зимна ваканция: 13 декември 2020 г. - 16 януари 2021 г.

 • Февруари 2021: 6, 13, 20, 27
 • Март 2021: 6, 13, 20, 27
 • Април 2021: 3, 10, 24
 • Май 2021: 1, 8, 15, 22, 29
 • Юни 2021: 5, 12, 19

Всичко: 19 учебни седмици

Пролетна ваканция: 11 - 23 април 2021 г.

Предучилищната група и 1-4 клас приключват учебните занятия на 22 май 2021 г. (31 учебни седмици и една присъствена седмица).
5-7 клас приключват на 5 юни 2021 г. (33 учебни седмици и една присъствена седмица).
8-11 клас приключват на 19 юни 2021 г. (35 учебни седмици и една присъствена седмица).

Учебната година на училището приключва на 26 юни 2021 г.


Учебни предмети

Начални класове

 • Български език
 • Роден край (като допълнителна учебна дейност)
 • Човек и общество (като допълнителна учебна дейност)

Прогимназия и гимназия

 • Български език и литература
 • История и цивилизация
 • География и икономика

И през тази учебна година продължават занятията по българско родинознание, народни традиции и обичаи, както и овладяването на народни хора и ръченици!

Учебен план

Учебни програми

Училищен живот

Училищният живот на „Чучулига“ е разнообразен и включва най-различни дейности. Ученето е приятно и непременно се редува с игри и занимания. През междучасията организираме игри на двора (при хубаво време) или в класната стая, а също така си похапваме и си почиваме.

Отбелязване Деня на народните будители

децата отбелязват деня на будителите

Коледно тържество в училище "Чучулига"

Ръководство

Училището се ръководи от опитен учител, отделните учебни предмети се преподават от учители с висока квалификация, а цялостната му работа се наблюдава и се подкрепя от Родителски съвет.

Нели Кожухарова e основател и ръководител на училището.

Преподавател с 25 годишен опит във всички образователни степени в България - в детска градина и предучилищни групи, в началния и средния курс, както и в системата на висшето образование на международно ниво – преподавател по български език и по история на България в руския православен университет „Св. Йоан Богослов” в Москва, в периода 2003-2007 г. Автор на книгата „И бе благословено царството му”, посветена на 1100 годишнината от кончината на св. цар Борис І, и статии и изследвания по средновековна и съвременна българска история.

Валентин Кожухаров, учител с над 30 годишен педагогически опит; начева учителската си дейност през 1979 г. като начален учител, след което преподава в различни степени на българската образователна система. Дългогодишен преподавател във филологическия и в богословския факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, както и в колежи и университети в Русия, Унгария и Великобритания, включително преподавател и методист в курсове за получаване на педагогическа правоспособност. Научният труд, с който става доктор на богословските науки, разглежда дидактическите аспекти на началното и средното образование в България. Автор е на голям брой книги и множество статии, член е на международни организации, работещи в сферата на образованието и на християнското възпитание. През последните петнадесет години взема участие в над сто международни научни форуми, с изнесени доклади и публикации, и е член на университетски изпитни комисии, редактор на научни изследвания в няколко научни списания и консултант по въпросите на образованието в европейската училищна система към Съвета на Европа в рамките на международната образователна платформа „Европейска комисия за отношенията църква-училище“.

Зори Бърнър е композитор и художествен ръководител на вокален ансамбъл Peregrina EnChantica, с който представя на лондонската публика византийския тип ортодоксални песнопения (български разпев), както и свои авторски творби, които са част от реализацията на нейни артистични проекти.

В допълнение към музикалното си образование и творческа кариера, Зори е завършила английска филология, и е магистър по Британистика. Запис на неин урок с ученици от Велико Търново е използван от комисията по култура и образование на Европейския парламент в Брюксел като пример за високото ниво на методическа подготовка и педагогически умения на българските учители.

Не само като педагог, но и като изящна артистична личност, Зори Бърнър допринася както за високото образователно ниво на нашите ученици, така и за тяхното креативно, музикално, танцово и общокултурно развитие, насочено към съхраняване и обогатяване на българската култура и традиции.

Администриране на училището

Българско училище "Чучулига" се администрира както от страна на учредителния орган, така и от страна на ръководството на самото училище. Учредителният орган, регистриран в Companies House като дружество с ограничена отговорност, осъществява цялостно наблюдение над дейността на училището, а училищни администратори и представители на Родителския съвет осъществяват управление на училището по конкретни негови дейности.

Бизнес администратор на училището е г-н Валентин Кожухаров, членове на комисията по назначенията са училищният ръководител, председателят на Родителския съвет и бизнес администраторът. Всички служители на училището имат проверено свидетелство за съдимост (DBS според английската система за удостоверенията за съдимост), а на кандидатите да постъпят на работа в училището администрацията съдейства за издаването на такива свидетелства. Отговорник за тази процедура е училищният бизнес администратор.

Българско училище "Чучулига" осъществява дейността си в съответствие с изискванията на английската образователна система за безопасност при работа с деца и възрастни в училищна среда (Safeguarding Children and Adults in Education), включително приетите в Англия разпоредби, предписания и препоръки по отношение на безопасната работа с деца и възрастни в училищата. Отговарящ за безопасността и защитата на децата и служителите (ОБДС) е бизнес администраторът на училището г-н Валентин Кожухаров, а контролен орган по безопасността е председателят на Родителския съвет.

Родителски съвет

Родителският съвет (РС) на училище "Чучулига" включва следните родители:

1. Г-жа Светослава Господинова - председател на РС (майка на ученик в 6 клас)
2. Г-н Костадин Илиев - член на РС (баща на ученик в 3 клас)
3. Г-жа Борислава Такова - член на РС (майка на ученичка в 4 клас)
4. Г-жа Красимира Димитрова - член на РС (майка на ученик в 3 клас).

В съответствие с положенията на Постановление на МС №90 от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина, в нашето училище още от основаването му през есента на 2016 г. функционира Родителски съвет, който подпомага осъществяването на училищните дейности. Постановлението ясно описва задачите, които стоят пред този съвет:

 1. Осъществява наблюдение върху дейността на училището, включително относно законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата;
 2. Обсъжда и прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището;
 3. Съдейства за осъществяването на обучението и за включване на родителите при организиране на допълнителните училищни дейности за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции (из ал. 5 на чл. 10 на Постановлението).

Ал. 7 и 8 на същият член посочва, че Родителският съвет изготвя годишен доклад със становище за резултатите от дейността на българското неделно училище. Годишният доклад се изпраща в Министерството на образованието и науката с копие до задграничното представителство на Република България в съответната държава на хартиен носител и/или в електронен вид до 30 юли.

Извънкласни дейности

Музика

Музикални занятия базирани на адаптирани образци на българската фолклорна музика, съвременни музикално-драматични творби за деца и популярни български песни. Програмата по музика е фокусирана върху запознаване с тези образци на българското музикално изкуство, изграждане и обогатяване на уменията те да се изпълняват, формиране на желание за самостоятелно музициране, включително за създаване на собствени творби.

Танци и художествено творчество

Тази извънкласна дейност включва творчески занимания с практическа насоченост, използвайки материали от цветна хартия, картон, плат, прежда, конци и др. за създаване на разнообразни предмети за бита; дизайн на народни шевици, дизайн и ушиване на части от народна носия, както и съчетаване на елементи на български носии със съвременно облекло.

Занятията на групата по народни хора и ръченици, които от септември 2018 г. се провеждат за учениците, обучаващи се във филиала на "Чучулига" в Кейтъръм продължават и през новата учебна година 2019-2020. От началото на ноември 2019 наченахме извънкласни дейности и в училището в Кройдън - родинознание, народни традиции и обичаи).

Всички извънкласни дейности, включително народните танци, са безплатни.

Училищна такса

Училището ни се издържа от годишна такса в размер на £220 за първо дете и £160 за второ, трето и т.н. дете. Таксата се заплаща в началото на учебната година, като може да бъде внесена наведнъж или на два пъти - през септември и през февруари.

Моля внасяйте таксите по банкова сметка в Barclays Plc, IBAN: BG64BUKB 204545 636121 39, SWIFTBIC: BUKBGB22, sort code: 20-45-45, account No: 63612139, име на получателя: Bulgarian School Chuchuliga Limited. За основание за плащането пишете името и фамилията на детето.

Моля ви да заплатите таксите до края на месец септември, а за втория срок - до края на месец февруари.

Извънучилищните дейности на "Чучулига"

В Българско училище "Чучулига" имаме възможност да извършваме няколко вида услуги, които живеещите във Великобритания могат да ползват, като ги уверяваме, че всяка една услуга се осъществява с възможното най-високо качество и най-кратки срокове на изпълнение.

Макар е непряко свързани с учебния процес, тези услуги се вписват в общата рамка на образователната и просветната дейност на училището, но се изпълняват в офиса на организацията, учредила училището, в извънучебно време.

• преводаческа дейност: извършваме преводи от и на български, английски и руски езици.

• редактиране и коригиране на текстове на български, английски и руски езици, независимо от броя на страниците.

сканиране и печат (цветен и черно-бял): сканираме и отпечатваме документи и текстове (с размер до А4) с неограничен брой страници, като на желаещите предоставяме (изпращаме по имейл) и сканираните изображения;

езикови курсове: организираме курсове за овладяване на горните три езика на всички нива на компетентност;

издателска дейност: издаваме брошури, диплянки, книги и други печатни материали, което включва подготовка, редакция, страниране, предпечат и печат на съответното издание, а също така оказване на помощ при разпространението на издадените от нас материали.

помощ и съвети в научната област: даваме съвети на онези, които имат намерение да пишат или са в процес на писане или приключване на научен труд (училищни проекти и задания, писмени работи, зададени от колежи или университети, включително тезиси, дисертации, докторати и т.н.) и помагаме за по-доброто разбиране на същността на научната дейност и по какъв начин това се отнася до конкретната разработка на изпълняващия заданието. Оказваме помощ и даваме съвети върху научни съчинения само в областта на хуманитарните науки и по-конкретно на историята, лингвистиката, психологията, философията, теологията и религията, науките за гражданското общество и правата на човека, културни изследвания, международни отношения и др. подобни.

За повече подробности относно услугите на "Чучулига" вижте документа Chuchuliga Services and Price List или ни пишете на имейл chuchuliga.uk@gmail.com или ни се обадете. Обърнете внимание, че родителите и учениците на "Чучулига" получават отстъпка от 25% от обявените от нас цени за съответните услуги! Същата отстъпка правим и за ученици и студенти, както и за онези, които материално са затруднени.