Време за ваканция и почивка!

Драги родители! Учебната година успешно приключи! Желаем на всички деца много игри и забавления през лятото, та през септември с нови сили отново да преборваме трудностите при изучаването на българския език и литературата, а за по-големите - историята и географията на България! С нетърпение ви очакваме!

Учебни бази на "Чучулига"

Основна учебна база: гимназията "Архиепископ Тенисън" в централен Кройдън, Лондон;

Учебна база в начално училище "Хилкрофт" в гр. Кейтръм;

Учебна база в гр. Тънбридж Уелс, в центъра на града в класните стаи на "Офис-Трайб".

Учебна база в гр. Мейдстоун: за повече информация, моля, обръщайте се към г-жа Мария Трайкова (телефон 07776777230) или към ръководството на "Чучулига". Адресът на учебната база е Vinters Park Community Centre, Aldon Close, Vinters Park, Maidstone, Kent, ME14 5QF.

Драги родители, мили деца!

Добре дошли на страничката на българско училище "Чучулига".

Училището ни начена своята дейност в началото на септември 2016 г. и вече седем години продължаваме да работим с родителите и децата от Кройдън, Кейтъръм и други близки до нас райони в Южен Лондон и отвъд него в южна Англия.

Както в предходни години, така и през учебната 2023-2024 г. организираме две форми на обучение.

1. Присъствено обучение: в класните стаи на учебните бази на училището ни;

2. Дистанционно обучение, което се провежда онлайн с използване на обучаващи платформи. Учителят работи с малки групички деца от един клас при непрекъснато взаимодействие между него и учениците.

Обучението се провежда в съответствие с Постановление на МС № 90 от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина с изменения и допълнения от 2 октомври 2020 г.

Българско училище „Чучулига“ е вписано в Списъка на Министерството на образованието и науката (под № 27) и работата му се наблюдава от него; училището получава от МОН и финансова подкрепа за провеждане на своите дейности.

Скъпи деца!

Искаме да ви уверим, че в нашето училище не само ще научите добре българския език, но и ще опознаете историята и природата на България, ще се потопите във великолепното културно наследство на народа ни. Същевременно в школото ни ще срещнете много нови приятели, с които чудесно ще прекарвате времето си!

За училището

Занятията в централен Кройдън се провеждат в сградата на Archbishop Tenison's Church of England High School.

Aдрес: Selborne Rd, Croydon CR0 5JQ

Archbishop Tenison's Church of England High School

Archbishop Tenison's Church of England High School

Занятията в Кейтъръм се провеждат в класните стаи на Начално училище "Хилкрофт" Hillcroft Primary School, адрес: Chaldon Road, Caterham, CR3 5PG

Занятията в Тънбридж Уелс се провеждат в класните стаи на OfficeTribe в самия център на града на адрес 8a London Road, Tunbridge Wells, Kent TN1 1DA OfficeTribe.

Занятията в Мейдстоун се провеждат в стаите на Vinters Park Community Centre Vinters Park Community Centre.

Приемаме ученици за учебната
2024 / 2025 г.

Обучение

Обучението се провежда съгласно изискванията на министерството на образованието и науката в България, по утвърдените програми по български език и литература, история на България и география на България, от подготвителна група до XII клас.

Непрекъснатост на обучението в училището!

Отново напомняме за решимостта ни обучението да е непрекъснато: както вече знаете, освен датите и часовете на уроците ни според учебния ни план, ние провеждаме и допълнителни уроци за онези деца, които имат нужда от повече време за овладяване на учебния материал. Ето защо обръщайте се към училищното ръководство, ако сметнете, че детето Ви се нуждае от повече време и внимание!

Учебни седмици

 • Септември 2023: 23, 30
 • Октомври 2023: 7, 14, 21
 • Ноември 2023: 4, 11, 18, 25
 • Декември 2024: 2, 9, 16
 • Януари 2024: 6, 13, 20, 27

Всичко: 16 учебни седмици

Коледна ваканция: 17 декември 2023 г. - 6 януари 2024 г.

 • Февруари 2024: 3, 10, 17, 24
 • Март 2024: 2, 9, 16, 23, 30
 • Април 2024: 13, 20, 27
 • Май 2024: 11, 18, 25
 • Юни 2024: 1, 8, 15, 22

Всичко: 19 учебни седмици

Пролетна ваканция: от 1 до 12 април 2024 г. (ваканция според датата на Великден в Англия) и от 28 април до 10 май (ваканция според българския Великден)

Предучилищната група и 1-4 клас, както и гимназиална степен 8 - 12 клас - провеждат учебни занятия 32 учебни седмици за година.
учениците от прогимназиална степен 5-7 клас провеждат учебни занятия 34 учебни седмици.

Учебната година на училището обикновено приключва към средата на месец юни.


Учебни предмети

Начални класове

 • Български език
 • Роден край (като допълнителна учебна дейност)
 • Човек и общество (като допълнителна учебна дейност)

Прогимназия и гимназия

 • Български език и литература
 • История и цивилизация
 • География и икономика

И през тази учебна година продължават занятията по българско родинознание, народни традиции и обичаи, както и овладяването на народни хора и ръченици!. Макар че танците бяха прекратени поради невъзможността да ползваме предварително договорените помещения за тях заради пандемията, все пак в часовете по Родинознание отделяме време и за народните хора и ръченици - засега сме овладели само право хоро и обикновената ръченица, но с повече упорство ще научим и други български хорца!

Учебен план

Учебни програми

Училищен живот

Училищният живот на „Чучулига“ е разнообразен и включва най-различни дейности. Ученето е приятно и непременно се редува с игри и занимания. През междучасията организираме игри на двора (при хубаво време) или в класната стая, а също така си похапваме и си почиваме.

Тържество по случай 24-ти май за учениците от начална училищна степен (от 27 май 2023 г.)

Галерия

Ръководство

Училището се ръководи от опитен учител, отделните учебни предмети се преподават от учители с висока квалификация, а цялостната му работа се наблюдава и се подкрепя от Родителски съвет.

Нели Кожухарова e основател и ръководител на училището.

Преподавател с над 30 годишен опит във всички образователни степени в България - в детска градина и предучилищни групи, в началния и средния курс, както и в системата на висшето образование на международно ниво – преподавател по български език и по история на България в руския православен университет „Св. Йоан Богослов” в Москва, в периода 2003-2007 г. Автор на книгата „И бе благословено царството му”, посветена на 1100 годишнината от кончината на св. цар Борис І, и статии и изследвания по средновековна и съвременна българска история.

Нели е не само училищен ръководител, но и учител по български език и литература в почти всички образователни степени на училището. Със своя богат опит в областта на българистиката и просветното дело в България тя уверено води педагогическия екип към постигането на най-високи успехи във всяко училищно начинание.

Валентин Кожухаров също е учител с богат педагогически опит, който начева още през далечната 1979 година и продължава вече повече от 45 години. Освен учителската дейност, г-н Кожухаров изпълнява и длъжността администратор, като се грижи за всички връзки и взаимоотношения на училището с външни организации, такива като министерството на образованието и различни училища в България, образователните институции във Великобритания, училищата, в които се наемат класни стаи, данъчните служби на Великобритания, организациите, отговарящи за безопасността и защитата на децата и т.н.

Зорница Кожухарова е е специалист по английски и български език и преподава български език и литература в начална и прогимназиална училищна степен, но също така осъществява и високо професионална дейност в областта на художественото творчество, музиката и пеенето, дизайнер на учебна литература и на уебсайта на училището и т.н. Неслучайно названието „Чучулига“ бе избрано за име на училището. Зорница е композитор и художествен ръководител на вокален ансамбъл Peregrina EnChantica, с който представя на лондонската публика византийския тип ортодоксални песнопения (български разпев), както и свои авторски творби, които са част от реализацията на нейни артистични проекти.

В допълнение към музикалното си образование и творческа кариера, Зори е завършила английска филология, и е магистър по Британистика. Запис на неин урок с ученици от Велико Търново е използван от комисията по култура и образование на Европейския парламент в Брюксел като пример за високото ниво на методическа подготовка и педагогически умения на българските учители.

Не само като педагог, но и като изящна артистична личност, Зори Бърнър допринася както за високото образователно ниво на нашите ученици, така и за тяхното креативно, музикално, танцово и общокултурно развитие, насочено към съхраняване и обогатяване на българската култура и традиции.

Мария Трайкова също е дългогодишен учител с богат педагогически опит. Наред с преподавателската работа по български език и литература в началната училищна степен, Мария има педагогическа квалификация по специална педагогика и този факт изключително много допринася за по-добрата работа с наши ученици, които в една или друга степен изпитват затруднения в овладяването на знания и усвояването на умения.

И Рени Куемджиева от немалко години работи като учител, а в „Чучулига“ тя преподава български език и литература в подготвителните групи и в класовете от начална училищна степен. Рени същевременно е специалист по история и география и може да преподава и тези два учебни предмета в класовете от прогимназиалната училищна степен.

Пламена Андреева е помощник учител по български език и литература в начална училищна степен. Тя е също така организатор на различни извънкласни занимания. Работата ѝ в „Чучулига“ високо се цени от целия педагогически колектив – нейната всеотдайност и любовта към децата са ценно качество, което се доказва с всяка изминала учебна година.

Константина Славова също е помощник учител, работещ преди всичко в предучилищните групи, но съща така в първи и втори клас. Заедно с Пламена Андреева, тя организира различни инициативи за децата и по отзивите на самите деца и на техните родители разбираме с каква любов и съпричастност Константина работи с всяко дете поотделно и с всички деца в отделните класове и групи.

Ръководството на училището е признателно на Мария, Рени, Пламена и Константина за педагогическата им работа далеч от основната база в лондонския квартал Кройдън – те работят преди всичко сред българските семейства и техните деца в Тънбридж Уелс, Тонбридж, Мейдстоун, Рочестър и други градове на Южна и Югоизточна Англия.

Администриране на училището

Българско училище "Чучулига" се администрира както от страна на учредителния орган, така и от страна на ръководството на самото училище. Учредителният орган, регистриран в Companies House като дружество с ограничена отговорност, осъществява цялостно наблюдение над дейността на училището, а училищни администратори и представители на Родителския съвет осъществяват управление на училището по конкретни негови дейности.

Бизнес администратор на училището е г-н Валентин Кожухаров, членове на комисията по назначенията са училищният ръководител, председателят на Родителския съвет и бизнес администраторът. Всички служители на училището имат проверено свидетелство за съдимост (DBS според английската система за удостоверенията за съдимост), а на кандидатите да постъпят на работа в училището администрацията съдейства за издаването на такива свидетелства. Отговорник за тази процедура е училищният бизнес администратор.

Българско училище "Чучулига" осъществява дейността си в съответствие с изискванията на английската образователна система за безопасност при работа с деца и възрастни в училищна среда (Safeguarding Children and Adults in Education), включително приетите в Англия разпоредби, предписания и препоръки по отношение на безопасната работа с деца и възрастни в училищата. Отговарящ за безопасността и защитата на децата и служителите (ОБДС) е бизнес администраторът на училището г-н Валентин Кожухаров, а контролен орган по безопасността е председателят на Родителския съвет.

Родителски съвет

Внимание! Предстои избирането на нови членове на Родителския съвет (РС) на училище "Чучулига" - списъкът ще бъде публикуван веднага след първото му заседание!

В съответствие с положенията на Постановление на МС №90 от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина, в нашето училище още от основаването му през есента на 2016 г. функционира Родителски съвет, който подпомага осъществяването на училищните дейности. Постановлението ясно описва задачите, които стоят пред този съвет:

 1. Осъществява наблюдение върху дейността на училището, включително относно законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата;
 2. Обсъжда и прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището;
 3. Съдейства за осъществяването на обучението и за включване на родителите при организиране на допълнителните училищни дейности за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции (из ал. 5 на чл. 10 на Постановлението).

Ал. 7 и 8 на същия член посочва, че Родителският съвет изготвя годишен доклад със становище за резултатите от дейността на българското неделно училище. Годишният доклад се изпраща в Министерството на образованието и науката с копие до задграничното представителство на Република България в съответната държава на хартиен носител и/или в електронен вид до 30 юли.

Извънкласни дейности

Музика

Музикални занятия базирани на адаптирани образци на българската фолклорна музика, съвременни музикално-драматични творби за деца и популярни български песни. Програмата по музика е фокусирана върху запознаване с тези образци на българското музикално изкуство, изграждане и обогатяване на уменията те да се изпълняват, формиране на желание за самостоятелно музициране, включително за създаване на собствени творби.

Танци и художествено творчество

Тази извънкласна дейност включва творчески занимания с практическа насоченост, използвайки материали от цветна хартия, картон, плат, прежда, конци и др. за създаване на разнообразни предмети за бита; дизайн на народни шевици, дизайн и ушиване на части от народна носия, както и съчетаване на елементи на български носии със съвременно облекло.

Занятията на групата по народни хора и ръченици, които от септември 2018 г. се провеждат за учениците, обучаващи се във филиала на "Чучулига" в Кейтъръм продължиха и през учебната година 2020-2021, но поради условията на частични ограничения заради пандемията те имаха ограничен характер. През учебната 2021-2022 година те бяха възобновени като част от занятията по Родинознание във филиала на "Чучулига" в Кройдън. За учебната 2022-2023 година заниманията ни по народни хора и ръченици ще се организират като отделна извънкласна форма.

Училищна такса

Училището ни се издържа от годишна такса в размер на £290 за първо дете и £220 за второ дете; трето и т.н. дете от едно семейство учи безплатно. Таксата се заплаща в началото на учебната година, като може да бъде внесена наведнъж или на два пъти - през септември и през февруари. Когато се внася на два пъти, през септември се заплаща £145 (плюс £110 за второ дете, ако има такова) и през февруари отново се заплаща £145 (плюс £110 за второ дете, ако има такова)

Годишната такса за ученици, които успяват да усвоят учебното съдържание на две учебни години за една, е с 50% по-висока от редовната такса.

В изключителни случаи, когато се налага индивидуално обучение в присъствена форма, таксата за обучение е с 30% по-висока от редовната, т.е. тя е £377 за една учебна година.

Моля внасяйте таксите по банкова сметка в Barclays Plc, sort code: 20-45-45, account No: 63612139, име на получателя: Bulgarian School Chuchuliga Limited. За основание за плащането задължително пишете името и фамилията на детето.

Моля ви да внасяте в банковата ни сметка сумите по таксите до една седмица, след като получите изпратените от нас фактури, което за първия срок правим в края на септември, а за втория срок в началото или средата на февруари.