Учебна 2022 - 2023 година!

Тържеството по случай 24 май и приключването на учебната година

И тъй, в събота 27 май тържествено отбелязахме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, който бе и последният учебен ден за учениците от началната училищна степен. С по-големите продължаваме и през юни и до края на месеца и за тях ще приключи тази учебна година! След това - лятна ваканция, но и през нея ще четем: всички ще получат лятна книжка за четене!

Седмата година на училище "Чучулига"

Новата учебна 2022-2023 г. е седма за училище "Чучулига". Много ли са, малко ли са седем години развитие - на този въпрос могат да отговорят нашите ученици и техните родители! Немалка част от децата, които продължават да учат при нас, започнаха още през 2016 г. с учредяването на училището ни в Кройдън. С времето се оказа, че в Южен и Югоизточен Лондон има нужда и от още един филиал, който бе открит в гр. Кейтъръм. А през миналата учебна година към нас се присъединиха и ученици, живеещи на юг от Лондон - в Роял Тънбридж Уелс и в Тонбридж. Ето защо продължаваме да разширяваме образователната си дейност, тъй че да отговорим на нуждите на българските семейства в този край на Лондон и на Южна Англия!

Растем!

Наистина, първите ни ученици, които заедно с нас наченаха училището, вече са в 10 клас! Растем както като класове - вече готвим децата от предучилищна група, та чак до 12 клас! - така и като количество: започнахме с 16 деца, сетне училището ни нарасна на 42 деца, през миналата учебна година имахме 90 ученика, а през тази учебна година вече работим с над сто и тридесет деца!

Трите филиала на "Чучулига" през учебната 2022-2023 г.!

Тази учебна година учебните занятия се провеждат в три филиала на "Чучулига": в основната ни база в гимназията "Архиепископ Тенисън" в централен Кройдън, Лондон, в начално училище "Хилкрофт" в гр. Кейтръм и във филиала в гр. Тънбридж Уелс в центъра на града в класните стаи на "Офис-Трайб".

Напомняме на родителите да довеждат децата в точно определения час и да ги вземат от училището също в часа, определен за дадената паралелка, за да няма забавяния и всяка от тях най-пълноценно да използва учебното време. В гимназията Archbishop Tenison's ползваме страничния вход от лицевата страна на училището, а в Hillcroft Primary School ползваме входа откъм столовата на училището.

Напомняме също така на родителите на децата, живеещи в Tunbridge Wells и близките до него градчета Tonbridge и Sevenoaks да се обръщат към г-жа Пламена Андреева (bgschooltw@gmail.com) при възникнали въпроси или мнения, или пък да ни пишат на имейла на училище "Чучулига" (chuchuliga.uk@gmail.com)!

Драги родители, мили деца!

Добре дошли на страничката на българско училище "Чучулига".

Училището ни начена своята дейност в началото на септември 2016 г. и вече седем години продължаваме да работим с родителите и децата от Кройдън, Кейтъръм и други близки до нас райони в Южен Лондон и отвъд него в южна Англия.

Както в предходни години, така и през учебната 2021-2022 г. организираме две форми на обучение.

1. Присъствено обучение: в класните стаи на двете бази на училището ни (вижте подробностите за тях на сайта ни), а също така в новоразкритата ни база в гр. Тънбридж Уелс;

2. Дистанционно обучение, което се провежда онлайн с използване на обучаващи платформи. Учителят работи с малки групички деца от един клас при непрекъснато взаимодействие между него и учениците.

Обучението се провежда в съответствие с Постановление на МС № 90 от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина с изменения и допълнения от 2 октомври 2020 г.

Българско училище „Чучулига“ е вписано в Списъка на Министерството на образованието и науката (под № 27) и работата му се наблюдава от него; училището получава от МОН и финансова подкрепа за провеждане на своите дейности.

Скъпи деца!

Искаме да ви уверим, че в нашето училище не само ще научите добре българския език, но и ще опознаете историята и природата на България, ще се потопите във великолепното културно наследство на народа ни. Същевременно в школото ни ще срещнете много нови приятели, с които чудесно ще прекарвате времето си!

За училището

Занятията в централен Кройдън се провеждат в сградата на Archbishop Tenison's Church of England High School.

Aдрес: Selborne Rd, Croydon CR0 5JQ

Archbishop Tenison's Church of England High School

Archbishop Tenison's Church of England High School

Занятията в Кейтъръм се провеждат в класните стаи на Начално училище "Хилкрофт" Hillcroft Primary School, адрес: Chaldon Road, Caterham, CR3 5PG

Заниманията по български народни хора и ръченици за учениците, обучаващи се във филиала на "Чучулига" в Кейтъръм, които се провеждаха в голямата зала на методистката църква в Хърст Грийн, Окстед на адрес 4 Hurstlands, Oxted, RH8 0HG, UK бяха прекратени поради пандемията. Занятията по родинознание продължават по същия начин, както бяха организирани и през миналата учебна година.

Методистка църква Хърст Грийн

От учебната 2021-2022 г. наченаха учебните занятия и в Тънбридж Уелс, където се провеждат часове с първи и втори клас, а от новата 2022-2023 г. имаме и третокласници и във филиала вече учат над 20 ученици. Групите се занимават в класните стаи на OfficeTribe в самия център на града на адрес 8a London Road, Tunbridge Wells, Kent TN1 1DA OfficeTribe.

Приемаме ученици за учебната
2022 / 2023 г.

Обучение

Обучението се провежда съгласно изискванията на министерството на образованието и науката в България, по утвърдените програми по български език и литература, история на България и география на България, от подготвителна група до XII клас.

За учениците, които все още не говорят английски, училището организира часове по английски език, а за тези, които не говорят български, организираме занятия и по български език. Занятия по английски или по български език може да се организират и за възрастни, при което обучението се провежда под формата на частни уроци; за повече подробности вижте по-долу секцията "Извънучилищните дейности на Чучулига"; можете също така да ни пишете или да ни се обадите

Внимание: Българско училище "Чучулига" организира обучение по български език за децата, които не говорят езика, като отделна паралелка на училището, занимаваща се следобед след часовете на децата в английските им училища, или пък на индивидуална основа. За подробности се свържете с нас по телефона или пишете на имейла на училището

Непрекъснатост на обучението в училището!

Отново напомняме за решимостта ни обучението да е непрекъснато: както вече знаете, освен датите и часовете на уроците ни според учебния ни план, ние провеждаме и допълнителни уроци за онези деца, които имат нужда от повече време за овладяване на учебния материал. Ето защо обръщайте се към училищното ръководство, ако сметнете, че детето Ви се нуждае от повече време и внимание!

Учебни седмици

 • Октомври 2022: 1, 8, 15, 22, 29
 • Ноември 2022: 5, 12, 19, 26
 • Декември 2022: 3, 10, 17
 • Януари 2023: 7, 14, 21, 28

Всичко: 16 учебни седмици

Коледна ваканция: 18 декември 2022 г. - 6 януари 2023 г.

 • Февруари 2023: 4, 11, 18, 25
 • Март 2023: 4, 11, 18, 25
 • Април 2023: 1, 15, 22, 29
 • Май 2023: 6, 13, 20, 27
 • Юни 2023: 3, 10, 17

Всичко: 19 учебни седмици

Пролетна ваканция: 2 - 14 април 2023 г.

Предучилищната група и 1-4 клас провеждат учебни занятия 32 учебни седмици за година.
5-12 клас провеждат учебни занятия 35 учебни седмици.

Учебната година на училището обикновено приключва към средата на месец юни.


Учебни предмети

Начални класове

 • Български език
 • Роден край (като допълнителна учебна дейност)
 • Човек и общество (като допълнителна учебна дейност)

Прогимназия и гимназия

 • Български език и литература
 • История и цивилизация
 • География и икономика

И през тази учебна година продължават занятията по българско родинознание, народни традиции и обичаи, както и овладяването на народни хора и ръченици!. Макар че танците бяха прекратени поради невъзможността да ползваме предварително договорените помещения за тях заради пандемията, все пак в часовете по Родинознание отделяме време и за народните хора и ръченици - засега сме овладели само право хоро и обикновената ръченица, но с повече упорство ще научим и други български хорца!

Учебен план

Учебни програми

Училищен живот

Училищният живот на „Чучулига“ е разнообразен и включва най-различни дейности. Ученето е приятно и непременно се редува с игри и занимания. През междучасията организираме игри на двора (при хубаво време) или в класната стая, а също така си похапваме и си почиваме.

Тържество по случай 24-ти май 2023

Галерия

Ръководство

Училището се ръководи от опитен учител, отделните учебни предмети се преподават от учители с висока квалификация, а цялостната му работа се наблюдава и се подкрепя от Родителски съвет.

Нели Кожухарова e основател и ръководител на училището.

Преподавател с над 30 годишен опит във всички образователни степени в България - в детска градина и предучилищни групи, в началния и средния курс, както и в системата на висшето образование на международно ниво – преподавател по български език и по история на България в руския православен университет „Св. Йоан Богослов” в Москва, в периода 2003-2007 г. Автор на книгата „И бе благословено царството му”, посветена на 1100 годишнината от кончината на св. цар Борис І, и статии и изследвания по средновековна и съвременна българска история.

Валентин Кожухаров е учител с 35 годишен педагогически опит; начева учителската си дейност през 1979 г. като начален учител (и класен ръководител на 4 клас), след което преподава в различни степени на българската образователна система. Преподавал е във филологическия и в богословския факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, както и в колежи и университети в Русия, Унгария и Великобритания, включително преподавател и методист в курсове за получаване на педагогическа правоспособност. Автор е на голям брой книги и множество статии, член е на международни организации, работещи в сферата на образованието и на християнското възпитание. През последните двадесетина години взема участие в над сто международни научни форуми в над 60 страни по света с изнесени доклади и публикации. Г-н Кожухаров е член на университетски изпитни комисии, от 2012 г. насам е ръководител на докторанти за получаване на научните степени доктор на науките и доктор по богословие, редактор е на научни изследвания в няколко научни списания и е консултант по въпросите на образованието в европейската училищна система към няколко европейски института и неправителствени организации. Най-голяма радост (а също и отговорност) обаче му носи учителстването в начална училищна степен на българските училища преди всичко поради неподправеното детско общуване и доверието им към света около тях!

Зори Бърнър е композитор и художествен ръководител на вокален ансамбъл Peregrina EnChantica, с който представя на лондонската публика византийския тип ортодоксални песнопения (български разпев), както и свои авторски творби, които са част от реализацията на нейни артистични проекти.

В допълнение към музикалното си образование и творческа кариера, Зори е завършила английска филология, и е магистър по Британистика. Запис на неин урок с ученици от Велико Търново е използван от комисията по култура и образование на Европейския парламент в Брюксел като пример за високото ниво на методическа подготовка и педагогически умения на българските учители.

Не само като педагог, но и като изящна артистична личност, Зори Бърнър допринася както за високото образователно ниво на нашите ученици, така и за тяхното креативно, музикално, танцово и общокултурно развитие, насочено към съхраняване и обогатяване на българската култура и традиции.

Администриране на училището

Българско училище "Чучулига" се администрира както от страна на учредителния орган, така и от страна на ръководството на самото училище. Учредителният орган, регистриран в Companies House като дружество с ограничена отговорност, осъществява цялостно наблюдение над дейността на училището, а училищни администратори и представители на Родителския съвет осъществяват управление на училището по конкретни негови дейности.

Бизнес администратор на училището е г-н Валентин Кожухаров, членове на комисията по назначенията са училищният ръководител, председателят на Родителския съвет и бизнес администраторът. Всички служители на училището имат проверено свидетелство за съдимост (DBS според английската система за удостоверенията за съдимост), а на кандидатите да постъпят на работа в училището администрацията съдейства за издаването на такива свидетелства. Отговорник за тази процедура е училищният бизнес администратор.

Българско училище "Чучулига" осъществява дейността си в съответствие с изискванията на английската образователна система за безопасност при работа с деца и възрастни в училищна среда (Safeguarding Children and Adults in Education), включително приетите в Англия разпоредби, предписания и препоръки по отношение на безопасната работа с деца и възрастни в училищата. Отговарящ за безопасността и защитата на децата и служителите (ОБДС) е бизнес администраторът на училището г-н Валентин Кожухаров, а контролен орган по безопасността е председателят на Родителския съвет.

Родителски съвет

Родителският съвет (РС) на училище "Чучулига" включва следните родители:

1. Г-жа Светослава Господинова - председател на РС (майка на ученик в 10 клас)
2. Г-н Костадин Илиев - член на РС (баща на двама ученика в 1 кл. и в 6 кл.)
3. Г-жа Борислава Такова - член на РС (майка на ученичка в 7 клас)
4. Г-жа Красимира Димитрова - член на РС (майка на ученик в 6 клас).

В съответствие с положенията на Постановление на МС №90 от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина, в нашето училище още от основаването му през есента на 2016 г. функционира Родителски съвет, който подпомага осъществяването на училищните дейности. Постановлението ясно описва задачите, които стоят пред този съвет:

 1. Осъществява наблюдение върху дейността на училището, включително относно законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата;
 2. Обсъжда и прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището;
 3. Съдейства за осъществяването на обучението и за включване на родителите при организиране на допълнителните училищни дейности за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции (из ал. 5 на чл. 10 на Постановлението).

Ал. 7 и 8 на същият член посочва, че Родителският съвет изготвя годишен доклад със становище за резултатите от дейността на българското неделно училище. Годишният доклад се изпраща в Министерството на образованието и науката с копие до задграничното представителство на Република България в съответната държава на хартиен носител и/или в електронен вид до 30 юли.

Извънкласни дейности

Музика

Музикални занятия базирани на адаптирани образци на българската фолклорна музика, съвременни музикално-драматични творби за деца и популярни български песни. Програмата по музика е фокусирана върху запознаване с тези образци на българското музикално изкуство, изграждане и обогатяване на уменията те да се изпълняват, формиране на желание за самостоятелно музициране, включително за създаване на собствени творби.

Танци и художествено творчество

Тази извънкласна дейност включва творчески занимания с практическа насоченост, използвайки материали от цветна хартия, картон, плат, прежда, конци и др. за създаване на разнообразни предмети за бита; дизайн на народни шевици, дизайн и ушиване на части от народна носия, както и съчетаване на елементи на български носии със съвременно облекло.

Занятията на групата по народни хора и ръченици, които от септември 2018 г. се провеждат за учениците, обучаващи се във филиала на "Чучулига" в Кейтъръм продължиха и през учебната година 2020-2021, но поради условията на частични ограничения заради пандемията те имаха ограничен характер. През учебната 2021-2022 година те бяха възобновени като част от занятията по Родинознание във филиала на "Чучулига" в Кройдън. За учебната 2022-2023 година заниманията ни по народни хора и ръченици ще се организират като отделна извънкласна форма.

Училищна такса

Училището ни се издържа от годишна такса в размер на £260 за първо дете и £200 за второ, трето и т.н. дете. Таксата се заплаща в началото на учебната година, като може да бъде внесена наведнъж или на два пъти - през септември и през февруари.

Годишната такса за ученици, които успяват да вземат две учебни години за една, е с 50% по-висока от редовната такса.

Моля внасяйте таксите по банкова сметка в Barclays Plc, sort code: 20-45-45, account No: 63612139, име на получателя: Bulgarian School Chuchuliga Limited. За основание за плащането пишете името и фамилията на детето.

Моля ви да внасяте в банковата ни сметка сумите по таксите до една седмица, след като получите изпратените от нас фактури, което за първия срок правим в края на септември, а за втория срок в началото или средата на февруари.