Здравейтe, уважаеми родители и ученици!

Добре дошли на страничката на българско училище "Чучулига", в Кройдън.

Училището ни начена своята дейност в началото на септември 2016 г. и сега продължаваме за втора учебна година да работим с родителите и децата от Кройдън и близките квартали на Южен Лондон.

Обучението се провежда в съответствие с националната програма „Роден език и култура зад граница“, съдействащa за укрепване на българската духовност и съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура.

Mили ученици,

В нашето училище заедно с много нови приятели ще научите добре езика, ще опознаете историята и природата на България, ще се потопите във великолепното културно наследство на народа ни.

Приемаме ученици за учебната
2017 / 2018 г.

Обучение

Обучението се провежда съгласно изискванията на министерството на образованието и науката в България, по утвърдените програми по български език и литература, история на България и география на България, от подготвителна група до XII клас.

За учениците, които все още не говорят английски, училището организира часове по английски език, а за тези, които не говорят български, организираме занятия и по български език.

Учебни седмици

 • Септември 2017: 16, 23, 30
 • Октомври 2017: 7, 14, 21
 • Ноември 2017: 4, 11, 18, 25
 • Декември 2017: 2, 9, 16
 • Януари 2018: 6, 13, 20, 27

Всичко: 17 учебни седмици

Ваканции

 • 22 - 29 октомври 2017 – ваканция на английските училища
 • 17 декември 2017 – 3 януари 2018 г. – Коледна ваканция

 • Февруари 2018: 3, 10, 17, 24
 • Март 2018: 3, 10, 17, 24
 • Април 2018: 21, 28
 • Май 2018: 5, 12, 19, 26
 • Юни 2018: 2, 9, 16, 23

Всичко: 18 учебни седмици

Ваканции

 • 26 март – 13 април 2018 г. – Великденска ваканция

Предучилищната група и 1-4 клас приключват учебните занятия на 26 май (31 учебни седмици).
5-7 клас приключват на 9 юни (33 учебни седмици).
8-12 клас приключват на 23 юни (35 учебни седмици).


Учебни предмети

Начални класове

 • Български език
 • Роден край
 • Човек и общество

Прогимназиални класове

 • Български език и литература
 • История и цивилизация
 • География и икономика

Учебен план

Учебни програми

Училищен живот

Отбелязване Деня на народните будители с ученици от предучилищната група, първи и втори клас:

децата отбелязват деня на будителите

Коледно тържество в училище "Чучулига":

Училищният живот на „Чучулига“ е разнообразен и включва най-различни дейности. Ученето е приятно и непременно се редува с игри и занимания. През междучасията организираме игри на двора или в класната стая, а също така хубаво си похапваме.

Ръководство

Училището се ръководи от опитен учител, занятията се провеждат от учители по съответни предмети, а цялостната му работа се наблюдава и се подкрепя от Родителски съвет.

Нели Кожухарова e основател и ръководител на училището.

Преподавател с 25 годишен опит във всички образователни степени в България - в детска градина и предучилищни групи, в началния и средния курс, както и в системата на висшето образование на международно ниво – преподавател по български език и по история на България в руския православен университет „Св. Йоан Богослов” в Москва, в периода 2003-2007 г. Автор на книгата „И бе благословено царството му”, посветена на 1100 годишнината от кончината на св. цар Борис І, и статии и изследвания по средновековна и съвременна българска история.

Д-р Валентин Кожухаров, учител с над 30 годишен педагогически опит; начева учителската си дейност през 1979 г. като начален учител, след което преподава в различни степени на българската образователна система. Дългогодишен преподавател във филологическия и в богословския факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, както и в колежи и университети в Русия, Унгария и Великобритания, включително преподавател и методист в курсове за получаване на педагогическа правоспособност. Докторската му дисертация разглежда дидактическите аспекти на началното и средното образование в България. Автор е на голям брой книги и множество статии, член е на международни организации, работещи в сферата на образованието и на християнското възпитание. През последните петнадесет години взема участие в над сто международни научни форуми, с изнесени доклади и публикации, и е член на университетски изпитни комисии, редактор на научни изследвания в няколко научни списания и консултант по въпросите на образованието в европейската училищна система към Съвета на Европа в рамките на международната образователна платформа „Европейска комисия за отношенията църква-училище“.

Зори Бърнър е композитор и художествен ръководител на вокален ансамбъл Peregrina EnChantica, с който представя на лондонската публика византийския тип ортодоксални песнопения (български разпев), както и свои авторски творби, които са част от реализацията на нейни артистични проекти.

В допълнение към музикалното си образование и творческа кариера, Зори е завършила английска филология, и е магистър по Британистика. Запис на неин урок с ученици от Велико Търново е използван от комисията по култура и образование на Европейския парламент в Брюксел като пример за високото ниво на методическа подготовка и педагогически умения на българските учители.

Не само като педагог, но и като изящна артистична личност, Зори Бърнър допринася както за високото образователно ниво на нашите ученици, така и за тяхното креативно, музикално, танцово и общокултурно развитие, насочено към съхраняване и обогатяване на българската култура и традиции.

Училищна такса

Училището ни се издържа от годишна такса в размер на £220 за първо дете и £160 за второ дете. Таксата се заплаща в началото на учебната година, като може да бъде внесена наведнъж или на два пъти - през септември и през февруари.

Извънкласни дейности

Музика

Музикални занятия базирани на адаптирани образци на българската фолклорна музика, съвременни музикално-драматични творби за деца и популярни български песни. Програмата по музика е фокусирана върху запознаване с тези образци на българското музикално изкуство, изграждане и обогатяване на уменията те да се изпълняват, формиране на желание за самостоятелно музициране, включително за създаване на собствени творби. Училището предлага и уроци по пиано.

Танци

Занятия по специално подготвена хореографска програма от български фолклорни танци.

Художествено творчество и приложно изкуство

Творчески занимания с практическа насоченост, използвайки материали от цветна хартия, картон, плат, прежда, конци, за създаване на разнообразни предмети за бита; дизайн на народни шевици, дизайн и ушиване на части от народна носия, както и съчетаване на елементи на български носии със съвременно облекло.